Blogg

Datum

Så påverkar välskrivna texter konverteringen

copywriter

Att bra content, alltså innehåll, på hemsidan är viktigt har de flesta förmodligen hört talas om förut. Men hur viktigt är det egentligen? Bra textinnehåll står sällan högt upp prioriteringslistan och är ofta en sekundär prioritering. 

Det brukar handla om en generisk text om företaget som aldrig uppdateras efter det att den har publicerats. Detta trots att verksamheten antagligen har utvecklats massor och har gått igenom ett flertal förändringar därefter. Består resten av hemsidan av mer än några ynka meningar är det väldigt sällsynt. 

Kanske känner du igen dig? Du kan vara lugn. Du är absolut inte ensam, men det är inte heller för sent att göra något åt det. Eftersom att du i detta nu läser denna artikel, så har du redan tagit ett första steg i rätt riktning. 

Låt oss förklara välskrivna texters påverkan och varför det kommer att förbättra dina resultat avsevärt. Förhoppningsvis fungerar denna artikel som en morot för dig att ta tag i din hemsida.

Du kommer att vinna ökat förtroende bland både befintliga och potentiella kunder

Bra texter som svarar på dina kunders frågor och träffar dem rakt i hjärtat kommer garanterat leda till att deras förtroende för din verksamhet ökar. Med relevanta och välskrivna texter kan du positionera dig som experten inom ditt område, samtidigt som det bekräftar att du är både engagerad och seriös.

Med expert menar vi inte att du måste skriva en uppsats och visa på omfattande statistiker. Det handlar snarare om att våga vara personlig och visa personerna bakom företaget. Nyckeln är att våga prata om det du är bra på ett personligt vis. Det är det mest effektiva sättet att skapa trygghet och kommer automatiskt förstärka din position på en rad fördelaktiga sätt. Vilket i sin tur kommer att leda till en större benägenhet att ta steget och bli kund hos dig.

Du vet det där med vikten av en bra digital strategi? Detsamma gäller för hur du uttrycker dig i text som även behöver vara en del av den. Din hemsida fungerar som ditt skyltfönster där innehållet är det första som potentiella kunder möts av. Texterna är alltså en väldigt stor del av verksamhetens röst som hjälper den som besöker din hemsida att bygga upp en uppfattning om din verksamhet.

Av den anledningen bör du se till att textinnehållet på din hemsida förmedlar det du faktiskt vill att den ska förmedla. 

Några viktiga punkter att fundera över innan texterna tar form:

 • Vem/ vilka är det du skriver till? Vem/ vilka önskar du att tilltala? Ett bra tips kan vara att måla upp en persona för att svara på detta.
 • Vilket intryck vill du ge din målgrupp? Anpassa språk och ordval därefter.
 • Hur vill du att målgruppen ska agera? Att sätta upp mål, gärna mätbara, kommer att hjälpa dig att ta fram ännu mer relevanta texter.
 • Om någon skulle fråga dig idag om ditt företag, vad skulle du då svara? Informationen ska alltid vara aktuell.

Det du skulle svara på ovanstående punkter måste inkluderas på din hemsida. All information som är inaktuell ger intryck av att ditt företag är både utdaterat och oseriöst.

Välskrivna texter = fler potentiella kunder

För att du ska nå fler potentiella kunder, så måste trafiken till din hemsida öka. Det är ganska enkel matematik. För att ge bränsle på trafiken till din hemsida behöver den bland annat vara enkel att hitta på relevanta söktermer. Du behöver alltså jobba med sökmotoroptimering (SEO).

Studier visar på att hela 94% av dagens alla köpresor inleds med en sökning på Google, varav 87% av respondenterna uppger att Google är det primära sökportalen för dem när de söker efter information. Kort sagt: om din hemsida då inte är tillgänglig, så faller ditt varumärke också ur konsumenternas medvetande. 

Eftersom att en köpresa inleds med en sökning så är det viktigt att du förstår hur dina kunders sökbeteende ser ut i olika skeden för att synas och erbjuda ett relevant innehåll som tilltalat dem.

Någon har kanske precis identifierat ett behov, medan någon annan kanske har kommit längre i köpresan och vill jämföra olika erbjudanden eller företag. Det du har här är två olika kunder som är i behov av olika typer av innehåll. Detta i sin tur innebär även att du har två olika möjligheter att fånga upp en potentiell kund och istället konvertera denne till en betalande kund. 

Copywriting

Så, om du rankar högt på Google öppnas med största sannolikhet fler dörrar för dig att kamma hem fler affärer.

Sökmotorerna tilltalas i allra högsta grad av texter som är relevanta och engagerar dem som läser texterna.

Guida läsaren dit du vill

Okej, men när trafiken till din hemsida väl har ökat och du har vunnit förtroende hos en potentiell kund då? När besökaren har läst hela texten om ditt företag, vart ska denne då ta vägen? 

När du har lyckats med att fånga besökarens uppmärksamhet – tappa den då inte! Nu har du guldläge att guida besökaren till att agera och göra det du vill att denne ska göra. Då krävs tydliga Call-to-Actions (CTA).

Så använder du Call-to-Actions på ett tydligt sätt:

 • Vill du ha ett ifyllt kontaktformulär? Avsluta då med ett tydligt kontaktformulär som är enkelt att fylla i och skicka iväg. 
 • Vill du ha ett samtal? Avsluta då med ett telefonnummer som syns tydligt. 
 • Vill du leda dem till en annan del av hemsidan? Avsluta då texten med en länk som leder dit.

Bra texter ökar inte bara förtroendet för dig, det gör dig också mer tillgänglig och vägleder kunderna genom hela köpprocessen. Att ta fram texter som speglar din verksamhet på ett enkelt, tydligt och positivt vis är en ren vinstaffär.

Bra att veta innan du skrider till verket

Chansen är stor att du inte läser hela denna artikel från början till slut. Kanske har du skummat igenom den och sökt efter nyckelord som sticker ut och fångar din uppmärksamhet. Kanske gör du det inte ens medvetet. Stämmer det? 

Stämmer det, så är det helt okej. Det är så de flesta gör när de läser på internet idag. Har du däremot läst hela vägen – bra jobbat!

Enligt undersökningar upplevs hela 80 % av dagens alla webbplatser som ointressanta. Kombinera de siffrorna med att gemene man i genomsnitt läser enbart 28 % av textinnehållet på vanliga hemsidor, så kan man snabbt räkna ut att man står inför en rejäl utmaning när texter ska skrivas till hemsidan.

5 saker att tänka på när du ska skriva texter till din hemsida:

 • Texterna ska alltid vara uppdaterade!
 • Inkludera varför man ska välja dig i texterna och hur du löser de problem som besökarna kan stå inför.
 • Du har bara några få sekunder på dig att fånga besökarnas uppmärksamhet, så slösa inte tid på överflödig information som inte säger något speciellt.
 • Med de viktigaste delarna måste du kunna fånga besökarnas uppmärksamhet vid skumläsning, så forma texterna strategiskt.
 • Kom ihåg dina Call-to-Actions (CTA). Utifrån det du vill att besökarna ska göra efter att de har läst texterna, ska du uppmuntra dem till just detta och göra det så enkelt som möjligt.

Till att börja med…

… så måste besökarna få ut något av att läsa dina texter. Därför måste du alltid svara på besökarnas fundering eller fråga. Lär känna din målgrupp och se till att texterna är enkla att ta till sig. Kräver det för stor ansträngning att läsa texterna så kommer ingen besökare att bli särskilt långrandig på din hemsida.

Vid det här laget vet du att de flesta bara ögnar igenom texter. Tänkt därför strategiskt när du ska rubriksätta dina texter och även när du strukturerar upp dem. 

Ett bra tips är att kunna bidra med kortfattad information för den skara som inte läser allt, men glöm för den sakens skull aldrig bort de som tar sig tiden att läsa allt du vill förmedla.

Artikeln i korthet

Får du inte så många kunder som du vill via hemsidan idag, så behöver det nödvändigtvis inte betyda att det inte finns potential till det. Du har massor att vinna på att ta fram bra texter för din hemsida som flirtar både med din målgrupp och med sökmotorerna på ett effektiv vis.

Långsiktigt kommer det att öka trafiken till din hemsida och bygga upp ett starkare förtroende. Det i sin tur ökar möjligheten för att besökarna på din hemsida gör exakt det som du vill att de ska göra. 

Är du medveten om att man generellt sett inte brukar läsa en webbtext på samma sätt som en tryckt text och därefter anpassa innehållet, så kommer det garanterat att gå jättebra. 

Lycka till.

Fler
Inlägg