Koning & Smiths
kundnätverk

Vi tror på relationer

Det är få saker som slår personliga relationer. Vi på Koning & Smith älskar möjligheterna som digital marknadsföring ger med sig men vi förstår också vikten av fysiska möten mellan människor. 

Vi tror på att ha en nära relation med våra kunder och med det menar vi en relation som sträcker sig bortom statistikrapporter och kundmöten. Vi vill lära känna personerna bakom företagen och utifrån detta växte våra kundnätverksträffar fram. 

Koning och Smiths kundnätverk syftar till att vi ska lära känna våra kunder men även att våra kunder ska lära känna varandra. Vi vet att vår kundstock är fylld av kreativa, engagerade och drivande företagare och vi vill med dessa kundnätverksträffar ge dem möjlighet att bygga egna relationer.

Vill du uppleva hur det är på våra kundnätverksträffar?

Kom som vår gäst i slutet på mars​

Smakprov från våra nätverksträffar

Två gånger om året bjuder vi in våra befintliga kunder på kundnätverksträff. Exakt hur träffarna ser ut varierar gång från gång men vi erbjuder alltid någon form av aktiviter och/eller aktivitet allt beroende på väder och rådande rekommendationer från myndigheter. Vi äter sedan lunch tillsammans och varje företag som närvarar får presentera sig för resten av gruppen. 

Prenumerera på vår YouTube-kanal