Blogg

Datum

5 tips: Förstå kundernas köpresa och få fler affärer

Köpresa

Att det är viktigt att synas digitalt för att både sprida sitt varumärke och driva försäljning är idag en självklarhet. Men att ha en statisk hemsida eller att göra sporadiska insatser i sociala media räcker inte. 

Konkurrensen på internet är hård. Av den anledningen är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om din digitala närvaro – i alla led. Fundera över hur du egentligen möter dina kunder i de olika faserna av köpresan. Vet du hur den ser ut? Är du närvarande i varje steg? 

Börja vidta åtgärder redan idag för att lyckas digitalt med följande fem tips.

Ta ett helhetsgrepp om den digitala köpresan

Genom att förstå köpresan och de olika faser som din målgrupp går igenom kan du göra rätt digitala insatser för att leda kunderna dit du vill.

  1. Ta fram en strategi och lägg grunden
  2. Mätning är nyckeln för att visualisera köpresan
  3. Fånga kundernas intresse med sökmotoroptimering
  4. En attraktiv hemsida uppmuntrar till konvertering
  5. Nå tidigare besökare på hemsidan genom remarketing

1. Ta fram en strategi och lägg grunden

Det första – och det absolut viktigaste – är att göra en analys av ditt företags nuläge och vilket önskat läge du strävar mot. 

Tre grundläggande frågor att besvara är:

  • Vad är syftet med din digitala närvaro – vilka mål och vilken målgrupp har du? 
  • Vilka faser genomgår målgruppen under köpresan och vilka kanaler/ insatser är viktiga? 
  • Hur gör dina konkurrenter, samt vilka utmaningar och möjligheter finns för dig?

2. Mätning är nyckeln för att visualisera köpresan

Alla insatser som du gör digitalt går att mäta, analysera och optimera. Att installera ett verktyg som du kan göra detta med är A och O om du vill uppnå bättre resultat.

Se därför till att göra detta snarast om du inte redan har gjort det. Exempel på bra verktyg är Google Analytics, Google Search Console och Facebook Pixeln. 

Använd Analytics eller motsvarande verktyg för att göra uppföljning av statistik samt mäta konverteringar på din hemsida. Här igenom kan du visualisera dina kunders digitala köpresa från början till slut, vilket kommer att underlätta avsevärt och visar tydligt var dina åtgärder är nödvändiga.

3. Fånga kundernas intresse med sökmotoroptimering

Din målgrupps köpresa inleds ofta med en sökning på Google. Därför är det viktigt att ta reda på vilka söktermer som målgruppen använder sig av för därefter se till att leda sökfrågor till specifika landningssidor på din hemsida. 

Sökmotoroptimering (SEO) är en mycket kostnadseffektiv marknadsföringsmetod då du möter din målgrupp när de har ett uppenbart behov och aktivt söker information själv.

4. En attraktiv hemsida uppmuntrar till konvertering

När en besökare hamnar på din hemsida behöver den vara lättnavigerad samt bestå av attraktivt innehåll (content) i form av snygga bilder och intressant text. Fler viktiga faktorer för att få besökaren att stanna är att hemsidan även måste fungera smidigt på mobilen, samt vara snabb och säker att använda (med SSL-certifikat).

Led sedan kunden vidare genom köpresan med hjälp av tydliga Call-to-Actions (CTA), som exempelvis “Kontakta oss”, “Prenumerera nyhetsbrev” eller andra uppmaningar som är relevanta för just din verksamhet. Kanske kan du erbjuda besökaren något annat mer specifikt som motiverar dem att lämna sina kontaktuppgifter, t. ex. “en timmes gratis rådgivning”.

>> Läs mer om content och hur välskrivna texter påverkar konverteringen här.

5. Nå tidigare besökare på hemsidan genom remarketing

Enligt undersökningar är återkommande besökare mer benägna att konvertera än förstagångsbesökare. Detta bör du nyttja till din fördel. 

Med hjälp av remarketing kan du rikta annonser mot tidigare besökare på din hemsida för att uppmuntra dem att komma tillbaka. Tekniken går att använda genom Google Ads, men också via Facebook Ads och nyhetsbrev.

Vad många gör är att de blir ivriga och börjar annonsera i alla kanlaer de kan komma på eller att ha en idé om vad som är “rätt för dem”. Men ta ett steg tillbaka och utgå först ifrån den strategi som du har lagt för att utifrån den förstå var din målgrupp egentligen befinner sig och anpassa innehållet beroende på slutmålet. 

Påminn dem inte enbart om att du finns, utan ge dem ett konkret skäl till att komma tillbaka till dig. Vad kollade de på? Vad verkade mest intressant? Ta hjälp av Analytics.

Exemel att trycka på är att sponsra ett inlägg för vidare läsning baserat på vad besökaren tidigare har läst, eller att erbjuda en rabattkod i syfte att avsluta en beställning som har legat i varukorgen om du har en webbshop.

Vill du veta mer om köpresan och vad du kan göra utifrån den för att få fler kunder? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte, så berättar vi mer. 

Fler
Inlägg