Jemtbil

Kundreferens:

5 gånger fler klick på annonser

57% lägre kostnad per klick (CPC)

31% fler besökare via annonser

3,5 gånger fler konverteringar från annonser

1 juli 2018 – 30 september 2018, respektive 2017.