OSD Event & Nöje

Kundreferens: Martin Sahlberg, VD OSD Event & Nöje

Vilken skillnad upplever du att Koning & Smiths tjänster har inneburit för dig?
Vi har fått mer koll på hur besöken ser ut på vår webb. 

Hur tycker du avstämningarna/återkoppling har varit?
Bra avstämningar även om jag tycker att den skriftliga rapporten säger det mesta.

14 gånger fler klick på annonser

24% lägre kostnad per klick (CPC)

19% lägre bounce rate när besökare kommer från annonser

Över 4 gånger fler besökare från annonser

Samtlig data från 1 juli – 30 september 2018, respektive 2017.