Däckshoppen

Kundreferens: Anders Jonson, VD Däckshopen

Vilken skillnad upplever du att Koning & Smiths tjänster har inneburit för dig?
Man syns bättre mot kunder och når ut bättre. Jag kan bara jämföra med hur det var innan med den analoga marknadsföringen kontra hur vi jobbar nu. Får mycket bättre och större gensvar.

Har Koning & Smiths arbetssätt varit pedagogiskt och lättförståeligt?
Överlag så tycker jag det. Sedan så är det vissa saker som jag som lekman inte förstår alltid. Det är bra att kunna få svar på sina frågor.

Mer besökare

487% mer trafik
från Facebook

Mer trafik från Google

322% mer trafik
från mobiler

Samtlig data från 1 jan – 31 mars 2017, respektive 2016.