Referenser

Kundreferens: Anders Johnsson,VD Däckshopen

Vilken skillnad upplever du att Koning & Smiths tjänster har inneburit för dig?
Man syns bättre mot kunder och når ut bättre. Jag kan bara jämföra med hur det var innan med den analoga marknadsföringen kontra hur vi jobbar nu. Får mycket bättre och större gensvar.

Har Koning & Smiths arbetssätt varit pedagogiskt och lättförståeligt?
Överlag så tycker jag det. Sedan så är det vissa saker som jag som lekman inte förstår alltid. Det är bra att kunna få svar på sina frågor.

Mer besökare

487% mer trafik
från Facebook

Mer trafik från Google

322% mer trafik
från mobiler

Samtlig data från 1 jan – 31 mars 2017, respektive 2016. 


Kundreferens: Martin Sahlberg,VD OSD event & nöje

Vilken skillnad upplever du att Koning & Smiths tjänster har inneburit för dig?
Vi har fått mer koll på hur besöken ser ut på vår webb. 

Hur tycker du avstämningarna/återkoppling har varit?
Bra avstämningar även om jag tycker att den skriftliga rapporten säger det mesta.

Fler konverteringar

Ökning av besökare via Google

Fler mobilbesökare

Mer besökare

Samtlig data från 1 jan – 31 mars 2017, respektive 2016. 


Kundreferens: Marcus Guslin,Marknadschef ÖIK

Vilken skillnad upplever du att Koning & Smiths tjänster har inneburit för dig?
Jag tycker framförallt att det har varit jävligt bra att kunna ha någon som är expert på digital marknadsföring att bolla med. Det är skönt att ha någon partner som kan hjälpa en att dra slutsater och förklara mängden data i till expemel Analytics.

Anser du att detta är ett bra sätt att arbeta med marknadsföring jämfört med analog marknadsföring? (Tidningar, printreklam, bussar etc)
Det man känner med Koning & Smith  är att de följer upp den digitala marknadsföringen och man kan se direkt på resultatet och de följer upp hur man nått det uppsatta målet och de hjälper till att kalibrerar insatserna.

Varför skulle du rekommendera oss till andra företag/kunder?
Jag tycker att Koning & Smith  är experter på digital marknadsföring och hur man ska synas digitalt. Utvecklingen går så fruktansvärt fort och det är svårt att hänga med så det är bra att ha Koning & Smith som hjälper till hur man ska synas på internet. Där ser man vikten av ha en bra digital strategi. Det är skitviktigt.